CD&V afdeling Ganshoren


 

Wie zijn we?

Een verjongd en vernieuwd bestuur trekt onze afdeling. Wij zijn alle Nederlandstalige Brusselaars, van welke komaf ook. We willen Ganshoren nog beter omvormen tot een woongemeente in het Brusselse, waar elkeen thuis is, waar veel groen is, waar het veilig is op elke plaats op elk uur van de dag. 

We willen ruimte voor al onze bewoners, groot en klein, jong en oud. En we genieten graag van wat Brussel ons allemaal te bieden heeft aan mensen, culturen, activiteiten, verenigingen, tentoonstellingen, ... Dat kan want onze basis is zo sterk: wij komen uit het verenigingsleven, we zijn dienstbaar aan onze mensen, we handelen verantwoordelijk.

Ganshoren besturen doen we samen, met anderen die ook verantwoordelijkheid durven te dragen, over taal- en cultuurgemeenschappen heen. We dragen zorg voor veiligheid, via de politiezone en via de nabijheidsagenten. We geven ruimte - financieel en gebouwen en steun - aan onze verenigingen. We proberen goede diensten te geven aan iedereen die onze gemeente komt wonen, zowel voor kinderopvang, naschoolse opvang, ... als aan onze oudere bewoners via dienstencentrum, ontspanning, zorg, ... We zorgen voor een goede vernieuwing van straten, pleinen en parken, terwijl we ook een grote budgettaire krapte kennen. En dat tempert onze ambitie. We moedigen de gemeentelijke ambtenaren aan klantgericht te denken, oplossingen te zoeken, elke medeburger te steunen.

Onze Nederlandstalige gemeenschap kan zoiets maar realiseren door voortdurend samen te werken, door goede relaties op te bouwen met onze Franstalige en anderstalige buren in Ganshoren, door met een open instelling te luisteren en samenwerkingsverbanden te smeden, door steeds oplossingsgericht te denken, door elkeens verwachtingen zo sterk we kunnen te honoreren. Dat kunnen maar echt doen, als we samen de meerderheid vormen in ons gemeentebestuur. En dus gaan we in zee met een sterke en overtuigde groep kandidaten die ... Pierre Kompany rond zich verzameld heeft. Daar zit toekomst in.

 

Onze mandatarissen

Gemeenteraadslid: Marina Dehing
Gemeenteraadslid: Frederik Van Gucht

Contacteer onze afdeling

Bruno Mariën
CD&V Voorzitter Ganshoren
cdenvganshoren@gmail.com